Powrót do Blog

Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Korzystanie ze strony internetowej i bloga www.treneremisjiglosu.pl oznacza, że akceptujesz warunki Polityki Prywatności i Polityki Cookies. To jej postanowienia. Przeczytaj, jak dbam o Twoje dane.


I Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania
  danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu
  internetowego w domenie www.treneremisjiglosu.pl (dalej: Serwis).
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Idalia Tomczak (dalej:
  Administrator).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
 5. Zbierane przez Administratora dane będą:
  – przetwarzane zgodnie z prawem,
  – przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
  niezgodnemu z tymi celami,
  – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  II. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych
 6. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług
  dostępnych za pośrednictwem Serwisu oraz poszczególnych jego funkcjonalności.
 7. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
  a) w celach analitycznych i statystycznych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
  Administratora polegającego na prowadzeniu weryfikacji aktywności Użytkowników i ich
  preferencji dla optymalizacji usług i produktów oraz stosowanych funkcjonalności Serwisu
  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  b) ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi na podstawie prawnie
  uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ochronie jej praw (art. 6 ust. 1 lit. f
  RODO).
 8. W każdym z wymienionych powyżej przypadków (ust 2) podanie danych jest dobrowolne, jednak
  konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
  III. Okres przetwarzania danych osobowych
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje aktywnym Użytkownikiem
  Serwisu, a po tym czasie przez okres niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, jednak nie dłużej niż 3 lat liczone od dnia rozwiązania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej zgody z
  zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych, którego
  dokonano przed tym wycofaniem.
  IV. Informacje o przetwarzaniu
 11. Dane osobowe w zależności od celu przetwarzania mogą zostać ujawnione:
  a. podmiotom powiązanym z Administratorem
  b. podmiotom współpracującym z Administratorem,
  c. podwykonawcom, w szczególności podmiotom dostarczającym i obsługującym wybrane
  systemy i rozwiązania informatyczne,
  d. podmiotom obsługującym płatności internetowe,
  e. podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  f. kancelariom prawnym.
 12. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora będą przekazywane poza Europejski
  Obszar Gospodarczy z uwagi na korzystanie z usług Google do Stanów Zjednoczonych Ameryki.
  V. Prawa osób, których dane dotyczą
 13. Użytkownik Serwisu ma prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych
 • sprostowania danych
 • usunięcia danych
 • ograniczenia przetwarzania danych
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawienie
  usprawiedliwionego interesu administratora
 • wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem
 1. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności.
 2. W procesie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym
  do profilowania.
  VI. Postanowienia końcowe
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności
  jednocześnie zapewnia, że prawa Użytkowników wynikające z niniejszego dokumenty nie zostaną
  ograniczone.
 4. O wszelkich zmiana w Polityce prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez komunikat
  dostępny w Serwisie.

Polityka Cookies

I. CZYM SĄ PLIKI COOKIE?

 1. To pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim komputerze lub smartfonie podczas wyświetlania strony internetowej.
 2. Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej, służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania, czy zapamiętania wybranych przez Ciebie preferencji dot. prywatności. Te pliki cookie strona stosuje domyślnie, czyli zapisuje je na Twoim komputerze lub smartfonie w momencie wejścia na stronę internetową (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).

II. Z JAKICH PLIKÓW COOKIES KORZYTA STRONA?

Analityczne pliki cookie – strona korzysta z plików cookie dostarczonych przez nazwa dostawcy analitycznych plików cookie. Analityczne pliki cookie umożliwiają śledzenie liczby i źródeł odwiedzin, dzięki czemu można mierzyć i poprawiać wydajność strony internetowej.

Data publikacji: 11.03.2024

Data aktualizacji:

Udostępnij ten post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powrót do Blog